Vi stödjer ungdomsidrotten i Nyköping!

Adress: Brunnsg.  5 B , 611 32 Nyköping    
Telefon: 0155-21 78 70  
                 

 

Telefax: 0155-21 96 50
Bankgiro: 5368-4684