top of page
Arbetsrätt

Hos oss är du välkommen både som arbetsgivare och arbetstagare. I synnerhet du som aldrig tidigare varit i kontakt med advokater eller rättsväsendet kan känna dig säker på att du får hjälp genom hela processen. 

Uppsägning och avsked

Har du blivit felaktigt uppsagd eller avskedad kan du anlita en jurist som hjälper dig i processen mot din arbetsgivare. Eftersom det inom arbetsrätten finns flera snäva tidsfrister som måste iakttas är det lämpligt om du direkt efter att du fått besked om uppsägning eller avsked kontaktar en jurist.

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal reglerar exempelvis arbetstid, ersättning och tjänstebeskrivning. Ett anställningsavtal skyddar därför både arbetsgivare och arbetstagare men måste också följa den arbetsrättsliga lagstiftningen. Innan du upprättar ett anställningsavtal är det därför lämpligt att konsultera en jurist.

bottom of page