top of page
EKO-brott

Byrån är särskilt inriktad på EKO-brott. Lars Ohlson har en bakgrund inom skatteförvaltningen och bankväsendet och Jessica Ohlson har bakgrund på Skatteverket. 

EKO-Brott

De vanligaste EKO-brotten är bland annat bokförings-brott, skattebrott och bedrägeri. En utredning om detta brukar startas av Skatteverket för att därefter gå över till en åklagaren om misstankarna leder till en brottsanmälan. 

 

För på bästa sätt få dina intressen tillgodosedda rekommenderar vi dig att tidigt i processen vända dig till en advokat. Genom att tidigt kontakta en adokat är både du och advokaten mer insatt om det senare blir en process i domstol. 
 

bottom of page