top of page
Familjerätt

Äktenskapsförord

Om man inför eller under ett äktenskap funderar på vem av makarna som äger vad, och vad som händer om äktenskapet tar slut, kan det vara bra att skriva ett äktenskaps-förord. Detta reglerar hur egendomen ska regleras om äktenskapet tar slut.

Bouppteckning och arvskifte

När någon går bort ska en bouppteckning göras. Det är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen ligger sedan till grund för bodelning och arvskifte. Arvskiftet är en handling där det framgår hur arvet ska fördelas mellan arvingarna.

Äktenskapsskillnad

Vid en skilsmässa uppstår frågor som vem som ska bo kvar i huset, hur egendom ska fördelas, om eventuellt underhåll ska utges m.m.

Samboavtal

Liksom i ett äktenskap kan man i ett samboförhållande fundera över hur egendom fördelas om förhållandet tar slut. För att tveksamheter om det inte ska uppstå kan man reglera detta i ett samboavtal som undertecknas av båda parterna.

Vårdnad om barn, umgänge med barn

Det vanligaste är att båda föräldrarna har vårdnaden om barnet och umgänge i olika omfattning. Kan inte föräldrarna komma överens i frågor som rör barnet, så som val av skola, undertecknande av handlingar, umgängets omfattning m.m. kan det blir fråga om en tvist om vårdnad respektive umgänge med barnet.

Bodelning

När ett samboförhållande eller äktenskap upphör görs normalt en bodelning. Då delas parternas tillgångar upp mellan dem. En bodelning kan också ske under pågående äktenskap eller samboförhållande samt då en av parterna avlider.

Vid flera tillfällen i livet ställs man ounvikligen inför familjerättsliga frågor. Vi hjälper dig med juridisk expertis oavsett vilket skede i livet just du är i. Ett av byråns viktigaste ledord är att du som klient ska känna dig trygg hos oss även om livet i övrigt är rörigt. Därför lägger vi ned extra mycket energi på dig som aldrig tidigare haft kontakt med advokater. 

bottom of page