top of page
Upphovsrätt

Advokatbyrån har tät kontakt med flera aktörer i musik-, underhållnings- och förlags-branschen och kan därför med hjälp av vår branschkännedom hjälpa dig med olika typer av kontrakt och avtal.  

Musikeravtal

Vi hjälper dig att förhandla eller skriva ett avtal så att du inte går miste om upphovsrätten till din musik.  

 

 

Andra avtal

Dina olika typer av verk och framställningar skyddas av upphovsrätten. Genom avtal kan du ge andra personer rätt att nyttja ditt upphovsrättsskyddade verk. Det är viktigt att de avtalen utformas på fördelaktigt sätt för båda parterna. 

 

 

bottom of page