top of page
Migrationsrätt

Byrån har under flera år arbetat med migrationsrätt av olika slag. Vi arbetar aktivit med att hållas uppdaterade på förändringar inom lagstiftningen samt har erfarenhet av arbete med aktuell EU-lagstiftning inom flykting- och asylrätt. 

Asyl- och uppehållstillstånd

Det kan finnas flera skäl till att man vill flytta till Sverige och i vissa sådana ärenden kan du behöva juridisk hjälp. I asylärenden har du rätt till ett offentligt biträde som för din talan gentemot Migrationsverket. I ärenden om uppehållstillstånd på grund av exempelvis anknytning eller arbete kan du också behöva juridisk rådgivning eller stöd.  

bottom of page