top of page

Vi är en allmänpraktiserande byrå som tar uppdrag inom de flesta områden. 

Familjerätt
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Äktenskapsskillnad
 • Bodelning
 • Vårdnad om barn, umgänge med barn
 • Bouppteckning och arvskifte
 • Testamente
Migrationsrätt
 • Asyl- och uppehållstillstånd 
Brottmål
 • Misstänkt för brott
 • Drabbad av brott
EKO-brott
 • Skattebrott
 • Bokföringsbrott
Socialrätt
 • Vård av unga (LVU
 • Psykiatrisk tvångsvård (LPT)
 • Vård av missbrukare (LVM)
 • Rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV)
Tvistemål
 • Fel i fastighet
 • Övriga tvistemål
Arbetsrätt
 • Uppsägning
 • Anställningsavtal
Upphovsrätt
 • Musikeravtal
 • Andra avtal
bottom of page