top of page
Tvistemål

Hos oss får du hjälp i tvistemål av olika slag. Vi tar emot både privatpersoner och företagare som klienter. 

Fel i fastighet

Om en köpt fastighet inte överensstämmer med det som parterna avtalat om vid köpet föreligger fel i fastighet. I dessa fall krävs det att felen dokumenteras med exempelvis bilder och besiktningsprotokoll. För att sedan driva ärendet vidare är det lämpligt att både köpare och säljare företräds av varsitt juridisk ombud.

Övriga tvister

Ibland hamnar man i tvist om oväntade saker. Det kan exempelvis röra äganderätt till fordon eller djur. Oavsett vad tvisten rör är det bra om du anlitar ett juridiskt ombud som hjälper dig igenom tvisten.

bottom of page