top of page
Brottmål

Vi åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare i brottmål och som målsägandebiträde i brottmål. Dessutom är byrån inriktad på EKO-brott, då Lars Ohlson har en bakgrund inom skatteförvaltningen och bankväsendet. Inom kort kommer också en biträdande jurist som tidigare arbetat på Skatteverket att anställas.

Misstänkt för brott
 

Blir du misstänkt för ett brott har du alltid rätt att ha med dig en advokat vid exempelvis ett förhör. Ofta, har du också rätt till vad som kallas offentlig försvarare. Denna advokat har tystnadsplikt, och har enbart till uppgift att ta tillvara dina intressen.

 

Drabbats av brott
 

Har du blivit utsatt för ett brott, kan du ha rätt till vad som kallas ett målsägande-biträde. Denna kan följa med på förhör, och skall också förbereda dig inför en eventuell rättegång. Blir sådan aktuell, kan målsägandebiträdet också hjälpa dig med att yrka skadestånd.

bottom of page